طب گیاهی طهور tag:http://attari-tahoor.mihanblog.com 2018-12-16T11:46:18+01:00 mihanblog.com مهار تب 2013-11-15T12:29:02+01:00 2013-11-15T12:29:02+01:00 tag:http://attari-tahoor.mihanblog.com/post/8 حسین ارومیه یی کلیپ چهارمدر ادامه مطلب ببینید.... در ادامه مطلب ببینید....
]]>
درمان ترش کردن 2013-11-15T12:15:48+01:00 2013-11-15T12:15:48+01:00 tag:http://attari-tahoor.mihanblog.com/post/7 حسین ارومیه یی کلیپ سومدر ادامه مطلب ببینید...... در ادامه مطلب ببینید...... ]]> مضرات آب کلر دار 2013-11-15T12:10:50+01:00 2013-11-15T12:10:50+01:00 tag:http://attari-tahoor.mihanblog.com/post/6 حسین ارومیه یی کلیپ دومدر ادامه مطلب ببینید.... در ادامه مطلب ببینید....
]]>
پوست شفاف از دیدگاه دکتر روازاده 2013-11-15T12:05:17+01:00 2013-11-15T12:05:17+01:00 tag:http://attari-tahoor.mihanblog.com/post/5 حسین ارومیه یی کلیپ اولدر ادامه مطلب ببینید ..... در ادامه مطلب ببینید .....

]]>
تعیین مزاج 2013-11-15T11:46:22+01:00 2013-11-15T11:46:22+01:00 tag:http://attari-tahoor.mihanblog.com/post/2 حسین ارومیه یی برای تعیین مزاج از لینک زیر استفاده کنید...تعیین مزاجنکات:سوالات را به دقت پاسخ دهید....حالاتی را که اغلب و اکثر اوقات برای شما رخ می دهد یا حس می کنید علامت گذاری کنید. تعیین مزاج
نکات:
سوالات را به دقت پاسخ دهید....
حالاتی را که اغلب و اکثر اوقات برای شما رخ می دهد یا حس می کنید علامت گذاری کنید.
]]>
طب گیاهی طهور 2013-10-27T13:00:38+01:00 2013-10-27T13:00:38+01:00 tag:http://attari-tahoor.mihanblog.com/post/1 حسین ارومیه یی با سوالات و نظرات خود مارا یاری فرمایید...مرکز مشاوره اینترنتی طب سنتی طهور قزوین